Konsultacje Społeczne Miasta i Gminy Szamotuły

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE OPRACOWANIA SZAMOTULSKIEGO PROGRAMU DOTYCZĄCEGO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły na temat przyjęcia programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wypełnij ankietę i weź udział w konsultacjach społecznych Konsultuj bez obaw! Po wypełnieniu formularza Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane(zaszyfro...

Konsultacja zakończona

01.03.2021 - 31.03.2021

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test